Parama

Mieli EM Talents klubo gerbėjai!

JŪS turite galimybę paremti „EM Talents“ klubą,

neišleisdami nė euro-

skirkite 2% savo pajamų mokesčio

Viešąjai įstaigai „EM TALENTS“!

Lietuvos gyventojai, deklaruodami savo pajamas už praėjusius metus, 2% savo pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai nevyriausybinei ar biudžetinei organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja.
Remdami EM Talents klubą Jūs prisidėsite prie vaikų užimtumo bei meninės gimnastikos populiarinimo Lietuvoje.

Kaip galima skirti 2% savo pajamų mokesčio „EM Talents“ klubui?

Turi būti užpildoma Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) interneto svetainėje pateikta 04 versijos prašymo forma FR0512, skirta užpildyti kompiuteriu, arba popierinė šio prašymo forma.

1.Norint elektroniniu būdu paskirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai Jums reikės:
– elektroninės bankininkystės;
– programos „ABBYY eFormFiller 2.5″ ir formos FR0512 04 versijos (pildant „on-line“ programos ir formos parsisiųsti nereikės);
– elektroninio 2 procentų pajamų mokesčio paskyrimo paramai instrukcijos. (Prisijunkite prie VMI deklaravimo sistemos adresu: http://deklaravimas.vmi.lt )

2.Užpildant prašymo pervesti 2 proc. nuo gyventojų pajamų mokesčio formą FR0512 (versija 04) popierinį variantą. (Formą FR0512 (versija 04) ir pildymo instrukciją galite parsisiųsti čia.. )

Formą FR0512 (versija 04) pildykite DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS  raidėmis.

1 laukelyje įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo asmens kodas.

2 laukelyje įrašomas telefono kodas ir numeris.

3V laukelyje įrašomas gyventojo VARDAS.

3P laukelyje įrašoma gyventojo PAVARDĖ.

4 laukelį įrašomas gyventojo ADRESAS.

5 laukelyje įrašomas mokestinis laikotarpis  2018

6S laukelis įrašomas „X“ ženklas.

E1 laukelyje įrašomas skaičius 2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti vienetui, turinčiam teisę gauti paramą.

E2 laukelyje įrašomas paramos gavėjo kodas302779845

E4 laukelyje įrašoma prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais) 2,00 .

E5 laukelis užpildomas, kai gyventojas tam pačiam E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui  pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ilgiau kaip vienerius metus. Tokiu atveju E5 laukelyje turi būti įrašomi laikotarpio pabaigos metai, t.y. paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti  2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieno – 2018 m. – mokestinio laikotarpio prašymą, kurio E5 laukelyje reikia įrašyti 2022 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta nuo  2018, 2019, 2020, 2021 ir 2022 m. mokestinių laikotarpių pajamų, todėl 2019–2023 m. laikotarpio prašymų gyventojui teikti nereikės.

Jeigu pildote popierinę formą– užpildytą formą įdėkite į paprastą voką ir užklijuokite, o ant užklijavimo vietos pasirašykite. Voką nuneškite arba nusiųskite į teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių (VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriaus adresu:

Neravų g. 8, 66257 Druskininkai).